Klargøring af emballagen til formaling

Ofte kræver plastemballage (såsom en kasse, palle, kurv, plastcontainer osv.) yderligere bearbejdelse før formaling. De hyppigst udførte forberedende arbejder omfatter:

–  tømning af glasset (tømning af flaskernes kasse)

– ompakning af flasker fra kasser beregnet til formaling i kasser beregnet til videre brug på markedet

– palletering af flasker (ompakning af flasker på en palle i form af glasblokke)

– skæring af paller og større beholdere (hvis pallen eller plastikbeholderen er for stor, skal den bearbejdes før formaling)

Hvis du har plastemballage (såsom en kasse, palle, kurv, plastikbeholder osv.) til bortskaffelse, uanset størrelse eller vægt, så kontakt os venligst! Vi giver gerne et tilbud!